Lehim Back

Ürün Açıklaması
Birden fazla metal malzemenin, daha düşük erime sıcaklığına sahip kalay kurşun alaşımı olan lehimin eritilip bağlantı yerlerine akıtılarak metallerin birbirine tutturulmasında kullanılmaktadır. En önemli birleştirici madde olan lehim, bir kurşun alaşımıdır. En yaygın lehim alaşımları kalay/kurşun karışımlarıdır:

  • Sn 64 Pb 36   : Ergime Derecesi 181 °C
  • Sn 63 Pb 37   : Ergime Derecesi 183 °C
  • Sn 60 Pb 40   : Ergime Derecesi 184 °C
  • Sn 50 Pb 50   : Ergime Derecesi 185 °C

Fiziksel özellikleri
25 kg lık paketler halinde satılmaktadır.

Kullanım Alanları
En yaygın kullanılan lehimde % 50 kalay ve % 50 kurşun vardır. Lehim, otomobil sanayiinde radyatörlerin kaynak yapılmasında, konserve ve elektronik sanayiinde kullanılır. Esas lehim, % 64 Sn-36 Pb alaşımıdır ve bu 181°C’de erir. Kolay erimesi isteniliyorsa % 60 Sn-% 40 Pb alaşımı yapılır.

Kaynağa kıyasla lehimlemenin avantajları şunlardır:

  • Farklı metaller birbirleri ile birleştirilebilir.
  • Yüksek imalat hızlarına izin verir.
  • Çoklu bağlantılar aynı anda lehimlenebilir.
  • Eritme kaynağına göre daha düşük ısı ve güç gerekir.
  • Kaynak yöntemiyle ulaşılamayan bağlantı bölgeleri lehimlenebilir.
  • Ekipman, malzeme, işçilik maliyetleri toplamı daha düşüktür.

   

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
GET OFFER