KURUMSAL

A+ A A-

Çevre Politikası

Verimlilik Üretiyoruz....

  • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartları, kanunları ve mevzuatları karşılamak üzere tesis edilmiş olan Entegre Yönetim Sistemi' mizin şartlarını  kuruluşumuzun her kademesinde uygulatacağımızı,
  • Proseslerimizi kontrol altına alarak havayı, suyu ve toprağı kirletmeyeceğimizi,
  • Enerji, su ve doğal kaynakların tüketimini en aza indireceğimizi ve koruyacağımızı,
  • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz  ve müşterilerimizde  tasarruf bilinci yaratarak; yeşil ekonomi, enerji verimliliğini ve atıkların geri kazanılmasını  teşvik edeceğimizi,
  • Çevresel hedeflerimizin başarılması için gerekli olan eğitim ihtiyacını, araç ve gereçleri tam zamanında karşılayacağımızı,
  • Hedef gerçekleştirme  performansımızı yıllık olarak değerlendireceğimizi ve Çevre Yönetim Sistemimiz' i sürekli geliştireceğimizi,
  • Kimyasal Maddeler ve Atık Yönetimi ile ilgili mevzuatlara ciddiyetle riayet edeceğimizi

Taahhüt ederiz.