İNSAN KAYNAKLARI

A+ A A-

İnsan Kaynakları Politikamız

Kaliteli Yaşam İçin Birlikte Çalışıyoruz ...

Başarılı ve dinamik şirket yapımız içerisinde; sorumluluk almaya istekli, motivasyonu yüksek yenilikçi ve değişime açık takım arkadaşlarımızla gelecek için çalışıyoruz. 

 • Çalışanların içinde bulunmaktan gurur duyduğu, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri,
 • Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı,
 • Başarıların takdir edildiği,
 • Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak,
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincinin ön planda olduğu, bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak temel hedefimizi oluşturmaktadır.

Bu amaçla;

 • Şirket başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonu, insan kaynağını, sistem ve süreçlerimizi sürekli gözden geçirir ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yapılandırırız.
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan kaynağını, şirket değerlerimize sahip, gelişim potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere pozitif katkıda bulunan kişiler arasından eşit fırsat ilkesi ile seçer ve işe alırız.
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratırız.
 • Çalışanlarımızın şirket hedeflerine olan bireysel katkılarını anladıkları ve yöneticilerimizin çalışanlarının gelişim sorumluluğunu üstlendiği adil, sistemli, anlaşılır ve ölçülebilir performans sistemleri ile performansı izleriz.
 • Çalışanlarımızın katkısını, başarısını ve performansını organizasyona kattığı değer doğrultusunda ödüllendiririz.
 • Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını arttıran, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştiririz.

Ekmekçioğulları Grubu, kariyerini büyüyen, başarılı ve dinamik bir şirket yapısında devam ettirmek isteyenlerin tercihidir.