KURUMSAL

A+ A A-

Kalite Politikası

Kalite Üretiyoruz....

  • “Çevre”, “Kalite”, "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Teknolojik Gelişmeler" ve “Tam Müşteri Memnuniyetini” dikkate alarak tesis etmiş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarını; etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı içinde kuruluşumuzun her kademesinde uygulamayı, çalışanlarımızın katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin devamlılığını sağlamak için proseslerimizi müşteri odaklı planlamayı,
  • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uymayı, çalışanlarımızda çevre ve tasarruf bilinci oluşturarak doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
  • Atıklarımızı azaltmayı, atıkların yararlı kullanım için geri dönüşümünü sağlamayı, geri kazanılamayan atıkların çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmeyi,
  • İdari mevzuatlara uygun şekilde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek üzere çalışanlarda bireysel farkındalık yaratmayı, bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı,
  • Kuruluş hedeflerimiz ile çalışanlarımızın hedefleri arasında yön birliği sağlayıp, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirerek motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmayı,
  • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamayı
  • Ürün standartlarının, yanı sıra çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm yasa ve standartlarla ilgili diğer mevzuatlara ilkelerimizden ödün vermeden uyacağımızı,

Taahhüt ederiz.