LABORATUVAR

Laboratuvar Hizmetleri

Güvenilir Analiz Hizmetleri…
KATI ATIK ANALİZ HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Dros, ramat, değirmen külü, baca tozu, tufal, curuf başta olmak üzere işletme atıkları analizleri hizmet kapsamımızdadır.

Analiz parametreleri
Altın, Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram

KONSANTRE HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Fiziksel veya kimyasal işlem görmüş mamül ya da yarı mamül maddeler katma değeri yüksek malzemeler.

Analiz parametreleri
Altın, Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram

GÜBRE ANALİZ HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Tarım Bakanlığı'nın gübre analizlerinde yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekte olan laboratuvarımızda organik ve kimyevi gübre analizleri hizmet kapsamımızdadır.

Analiz parametreleri
Rutubet Tayini, Toplam Azot Tayini, Amonyum Azotu Tayini, Nitrat Azotu Tayini, Üre Azotu Tayini, Organik Azot Tayini, Biüre Tayini, Fosfor Tayini, Potasyum Tayini, Klor Tayini, Tane Büyüklüğü Tayini, pH Tayini, Tuzluluk Tayini, Yoğunluk Tayini, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Sülfat Tayini,Bor, Kobalt, Bakır, Demir, Mangan, Molibden, Çinko Tayini,EDTA Tayini, Humik +Fulvik Asit Tayini, Organik Madde Tayini, Ağır Metal Tayini.

TOPRAK ANALİZ HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Toprak analizleri, toprak yapısı ve toprakta bulunan besin noksanlıkları veya fazlalığını ortaya çıkararak buna bağlı olarak toprak yapısına uygun ürünün yetiştirilmesi ve gerekli miktarda gübrelemenin yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve rekoltesini artırmak için çok önemlidir.Ayrıca fazla gübrelemenin  orta ve uzun vadede toprak ve su kirliliğine neden olmasını engellemektedir.Tarım arazilerinin korunması ve ıslahı önem arz etmektedir

Analiz parametreleri
pH Tayini, Suyla Doygunluk Tayini, Toplam Tuz Tayini, Kireç (Karbonat Muhtevası) Tayini , Organik MaddeTayini, ToplamAzotTayini, FosforTayini, Potasyum Tayini, Mikro Element Tayini (Bakır, Demir, Mangan, Çinko), Katyon Değişim Kapasitesi Tayini, Değişebilir Katyonların (Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum) Tayini, Ağır Metal Tayini.

SU ANALİZ HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Sulama suyu, içme ve kullanma suyu, atık su analizleri.

Analiz parametreleri
pH Tayini, Elektriksel İletkenlik Tayini, Nitrit Azotu Tayini, Nitrat Azotu Tayini, Amonyum Azotu Tayini, Klorür Tayini , Element Tayini , (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Baryum, Bor, Kadmiyum, Kalsiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Nikel, Fosfor, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Sodyum, Stronsiyum, Kükürt, Kalay, Çinko, Civa

BİTKİ ANALİZ HİZMETLERİ

Başlıca Numune Çeşitleri
Bitkide besin noksanlığının veya fazlalığının ürüne vereceği zararı ortaya çıkmadan önce analiz sonuçları doğrultusunda bitkinin besin ihtiyacını belirleyerek ürün kalitesini ve rekoltesini artırmaktadır.

Analiz parametreleri
Azot Tayini, Fosfor Tayini, Potasyum Tayini, Kalsiyum Tayini, Magnezyum Tayini, Kükürt Tayini, Bor Tayini, Bakır Tayini,Demir Tayini, Mangan Tayini, Çinko Tayini

BİLİNMEYEN NUMUNE TANIMLAMASI

Başlıca Numune Çeşitleri
İçeriği kesin olarak bilinmeyen numuneler için (34) elementleri kapsayan yarı kantitatif tayindir.

Analiz parametreleri
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram

KİMYASAL MADDE

Başlıca Numune Çeşitleri
Anorganik kimyasal maddeler, oksit ve tuzlar, kimyasal sıvılar ve çözeltilerin analizi yapılmaktadır.

Analiz parametreleri
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram

REFRAKTER MALZEMELER

Başlıca Numune Çeşitleri
SiO2, alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum başta olmak üzere, refrakter malzeme ve yapı kimyasallarının analizi yapılmaktadır.

Analiz parametreleri
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram

METAL & METAL ALAŞIMLARI

Başlıca Numune Çeşitleri
Saf çinko, bakır, kurşun, alüminyum, başta olmak üzere mamül ve yarı mamul birçok metal, metal alaşımları, dökümlerin analizleri ve değerli metal analizleri(Altın Gümüş) teknolojik güvenilir cihazlada yapılmaktadır.

Analiz parametreleri
Altın, Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram
 

CEVHER

Başlıca Numune Çeşitleri
Çinko, bakır ,mangan, demir, kurşun cevheri başta olmak üzere birçok cevher, mineral ve kayaç çeşidinin analizi güvenilir cihazlarda yapılmaktadır. Ayrıca değerli metal analizi altın ve gümüş analizi hizmet kapsamımızdadır.

Analiz parametreleri
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, Civa, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, İndiyum, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Klor, Kobalt, Krom, Kurşun, Kükürt, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Skandiyum, Sodyum, Stronsiyum, Tellür, Titanyum, Vanadyum, Volfram