İNSAN KAYNAKLARI

A+ A A-

Ücret Yönetimi

Ekmekçioğulları Grubu'nda, ünvandan ve fonksiyondan bağımsız, iş değerlendirmeye ve performansa bağlı ücretlendirme sistemini esas alınmaktadır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre düzenlemektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir Ücret Sistemi kullanılmaktadır.

Şirketler bazında ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenirken, çalışanların ücret seviyeleri ise yetkileri, sorumlukları ve performansları göz önüne alınarak belirlenmektedir.